25 اردیبهشت 1392 @ 12:29

اتصال KEYPAD به LCD با CodeVisionAVR

 توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۹۲۸ میباشد. 

حل تمرین ۴-۴ کتاب میکروکنترلرهای AVR نوشته جابرالوندی

این برنامه با استفاده از نرم افزار  CodeVisionAVR نوشته شده و سخت افزار آن در محیط Proteus طراحی شده است.  

در این برنامه یک صفحه کلید 4*3 اسکن شده و با زدن هر کلید کد اسکی آن عدد نمایش داده میشود. با زدن کلید * کد اسکی حروف A تا J را نمایش میدهد و با زدن مجدد کلید * به حالت اول برمی گردد. با زدن کلید # صفحه نمایش پاک میشود. 

  

  

این سورس به زبان C نوشته شده است.  

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان میباشد.

25 اردیبهشت 1392 @ 10:39

طراحی ساعت دیجیتال با CodeVisionAVR

 توضیحات : کد درخواست این برنامه ۱۹۳۵ میباشد. 

تمرین ۱۱-۳ کتاب میکروکنترلرهای AVR نوشته جابرالوندی

در این برنامه یک ساعت دیجیتال با استفاده از نرم افزار  CodeVisionAVR نوشته شده و سخت افزار آن در محیط  Proteus طراحی شده است.  

این برنامه زمان را بر حسب ثانیه ، دقیقه و ساعت محاسبه کرده و بر روی نمایشگر سون سگمنت شش رقمی از نوع کاتد مشترک به روش مالتی پلکسری نمایش میدهد. 

 

 

  

این سورس به زبان C نوشته شده است.  

هزینه ارسال این پروژه ده هزار تومان میباشد.2 آذر 1391 @ 01:28

چراغ راهنمایی Trafic-Light با میکروکنترلر Avr

توضیحات: کد درخواست این برنامه ۱۹۳۲ میباشد.
این برنامه دو عدد چراغ راهنمایی را که متصل به هم هستند را با استفاده از تایمر کنترل میکند و نشان میدهد که چراغ های کنترل ترافیک چگونه کار میکنند. هر چراغ به مدت ده ثانیه سبز است که در این مدت چراغ دیگر قرمز خواهد بود و بعد از ده ثانیه چراغ اول قرمز و چراغ دوم سبز میشود.  

این سورس به زبان C نوشته شده است. 

این برنامه با استفاده از  CodeVisionAVR نوشته شده و سخت افزار آن در محیط Proteus طراحی شده است.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان