28 دی 1391 @ 09:57

تبدیل عدد به حروف تا 12رقم به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه عدد را حداکثر تا دوازده رقم از کاربر گرفته و به حروف تبدیل میکند و نمایش میدهد. 

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Borland Cpp  

کامپایلر : Turbo C  

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی :  

23 دی 1391 @ 17:59

محاسبه روزهای عمر و تاریخ تولد Cpp

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۸۹۹ میباشد.

این برنامه تاریخ امروز را از کاربر میگیرد. و با استفاده از یک منو تاریخ تولد کاربر را گرفته و تعداد روزهایی که او زندگی کرده است را محاسبه میکند و یا تعداد روزهایی که کاربر زندگی کرده را میگیرد و تاریخ تولد او را نمایش میدهد.  

این برنامه با توربوسی کامپایل شده است. 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به زبان C ویا Cpp به همراه توضیحات فارسی ارائه میشود. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان میباشد.

تصویری از برنامه ی اجرا شده : 

MENU
------------------------------------
Enter Birthday & Calculate Days
Enter Days & Calculate Birthday
Exit
------------------------------------
select a choice

19 دی 1391 @ 15:06

فاکتوریل اعداد بزرگ به زبان Cpp,C

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۹۰۰ میباشد.

این برنامه با استفاده از آرایه ها فاکتوریل اعداد یک تا هزار را در کمترین زمان محاسبه میکند.  

این سورس در دو نسخه به زبان Cpp و C نوشته شده است.   

کامپایلر : Turbo C    

کامپایلر : Borland Cpp  

هزینه ارسال این برنامه  ده هزار تومان.

دانلود رایگان فایل اجرایی :

16 دی 1391 @ 22:36

تبدیل عدد از مبنای ده به مبنای 2و 8 و 16

توضیحات: کد درخواست این برنامه 1901 میباشد.

این برنامه یک عدد را از کاربر گرفته و عدد را در مبنای ۲ و ۸ و ۱۶  محاسبه و نمایش میدهد.

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی به زبان C ویا Cpp ارائه میگردد.

این برنامه با کامپایلر توربوسی کامپایل شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان.

13 دی 1391 @ 15:47

بررسی هم ارزی ماتریس مربعی به زبان #Cpp,C,C

توضیحات: 

این برنامه یک عدد را به عنوان ابعاد ماتریس از کاربر گرفته و ماتریس مربعی را تشکیل داده و تک تک عناصر این ماتریس را از کاربر دریافت می کند. عناصر این ماتریس از صفر و یک تشکیل شده اند. سپس برنامه خواص بازتابی و تقارنی و تعدی را بررسی میکند و در پایان اعلام میکند که این ماتریس رابطه هم ارزی دارد یا نه؟ 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی به زبان  C++ ,C ویا #C ارائه میگردد.  

سورس C,Cpp این برنامه در محیط توربوسی و سورس Csharp  این برنامه در محیط کنسول و با ویژوال استودیو 2010  کامپایل شده است. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان می باشد.

10 دی 1391 @ 19:13

پیاده سازی صف اولویت با لیست پیوندی به زبان Cpp

توضیحات: 

در این برنامه نام و نام خانوادگی و سن افراد از کاربر گرفته میشود و در یک صف بر اساس سن به ترتیب اولویت ذخیره می گردد. بطوریکه در نمایش اطلاعات صف نام افراد به ترتیب سن چاپ می گردد. این برنامه توانایی حذف و جستجو بر اساس نام افراد را دارد. 

 insert 

display 

delete 

search 

exit 

Enter your choice 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی ارائه می گردد. 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان میباشد. 

فایل اجرایی برنامه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

9 دی 1391 @ 05:33

انتگرال چند جمله ای به زبان #Cpp,C,C

توضیحات: 

این برنامه یک چندجمله ای را از کاربر گرفته و انتگرال آن را حساب می کند و نمایش میدهد. 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به همراه توضیحات فارسی به زبان C++ ,C ویا #C ارائه میگردد.

سورس C,Cpp این برنامه در محیط توربوسی و سورس Csharp این برنامه در محیط کنسول و با ویژوال استودیو 2010 کامپایل شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان می باشد.

9 دی 1391 @ 05:31

مشتق چند جمله ای به زبان ++C

توضیحات: 

این برنامه یک چندجمله ای را از کاربر گرفته و مشتق آن را حساب می کند و نمایش میدهد. 

سورس این برنامه به زبان C ویا Cpp همراه با فایل اجرایی و توضیحات فارسی ارائه می گردد.

8 دی 1391 @ 01:35

جمع دو چندجمله ای اسپارس با لیست پیوندی به زبان #C

توضیحات: 

این برنامه به زبان سی شارپ نوشته شده و در آن دو چندجمله ای از کاربر گرفته شده و با هم جمع میگردد و در پایان حاصلجمع این دو چندجمله ای محاسبه و نمایش داده می شود. این برنامه با لیست پیوندی نوشته شده است.  

سورس این برنامه دارای توضیحات فارسی نیز میباشد که برای فهم بهتر الگوریتم برنامه نوشته شده است و در یک فایل pdf  ارائه می شود.  

این برنامه در محیط کنسول و با ویژوال استودیو 2010  کامپایل شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی به همراه توضیحات فارسی ده هزار تومان. 

فایل اجرایی این برنامه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.

7 دی 1391 @ 15:18

تشخیص نوع اپراتور و نام شهر از روی شماره موبایل

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۹۰۷ میباشد.

این برنامه شماره موبایل را از کاربر گرفته و نوع اپراتور و همچنین شهری که این شماره در آن قرار دارد را نمایش می دهد.  

این برنامه با استفاده از switch و آرایه ها نوشته شده است.  

اطلاعات این برنامه طبق جدول زیر است:  

همراه اول 

911 استان گلستان،گیلان،مازندران 

912 استان تهران،البرز،زنجان،سمنان،قزوین،قم 

913  استان اصفهان،کرمان،یزد،چهامحال بختیاری 

914  آذربایجان شرقی و غربی،اردبیل 

915  استان خراسان شمالی،رضوی،جنوبی،سیستان و بلوچستان 

916  استان خوزستان،لرستان 

917  استان فارس،کهکیلویه و بویراحمد،هرمزگان،بوشهر 

918  استان مرکزی،همدان،ایلام،کردستانفکرمانشاه 

اعتباری همراه اول  

910   919 

ایرانسل 

930  933  935  936  937  938  939 

اپراتور سوم رایتل 

920  921

اپراتور کیش 

934 

تالیا 

9329 

اسپادان 

931  9324  

 

این سورس به زبان C نوشته شده است. 

کامپایلر : Visual Studio 2010   

کامپایلر : Turbo C   

دانلود رایگان فایل اجرایی :

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  
5 دی 1391 @ 00:57

جمع دو چندجمله ای با لیست پیوندی دو طرفه به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه دو چندجمله ای را از کاربر گرفته و با استفاده از لیست دوپیوندی با هم جمع میکند و نتیجه جمع بر اساس توان مرتب شده و چاپ می گردد.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.   

کد درخواست این پروژه C&Cpp-109  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

2 دی 1391 @ 20:29

آنالیز قبض تلفن، برق، گاز و آب به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه شناسه قبض و شناسه پرداخت را از کاربر گرفته و نوع قبض و مبلغ کارکرد قبض را مشخص می کند و نمایش می دهد.

2 دی 1391 @ 20:16

کد کشورهای جهان به زبان Cpp

توضیحات:

این برنامه کد تلفن را از کاربر گرفته و مشخص میکند که این کد مربوط به کدام کشور است. این برنامه با استفاده از توابع و سوییچ نوشته شده است.

2 دی 1391 @ 20:14

کد شهرهای ایران به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه کد تلفن را از کاربر گرفته و مشخص میکند که این کد مربوط به کدام شهر است. این برنامه با استفاده از توابع و سوییچ نوشته شده است.

2 دی 1391 @ 12:29

جمع و تفریق دو چندجمله ای به زبان ++C

توضیحات: 

این برنامه دو چندجمله را از کاربر گرفته و با استفاده از آرایه ها آن ها را باهم جمع و تفریق می کند. این برنامه توانایی جمع و تفریق دو چندجمله ای که هرکدام تا ده جمله داشته باشند را دارد.  

سورس این برنامه به زبان C ویا Cpp همراه با فایل اجرایی و توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان.

2 دی 1391 @ 12:15

جمع و ضرب دو چندجمله ای به زبان ++C

توضیحات: کد درخواست برنامه ۱۹۱۳ میباشد.  

این برنامه دو چندجمله را از کاربر گرفته و با استفاده از آرایه ها آن ها را جمع و در هم ضرب می کند. این برنامه توانایی جمع و ضرب دو چندجمله ای که هرکدام تا ده جمله داشته باشند را دارد.  

سورس این برنامه به زبان Cpp همراه با فایل اجرایی و توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

دانلود رایگان فایل اجرایی: 

2 دی 1391 @ 12:09

دترمینان و وارون ماتریس مربعی به زبان Cpp

توضیحات: 

این برنامه یک ماتریس مربعی را از کاربر گرفته و دترمینان و وارون آن را محاسبه کرده و ماتریس وارون را چاپ می نماید. این برنامه با استفاده از آرایه و توابع و به روش الحاقی و با تشکیل ماتریس همسازه نوشته شده است.  

سورس این برنامه به زبان ++C  همراه با توضیحات فارسی ارائه می گردد.  

تصویر برنامه اجرا شده :

 

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی ده هزار تومان.

فایل اجرایی این برنامه را میتوانید بصورت رایگان از اینجا دانلود نمایید.

2 دی 1391 @ 12:05

نمایش شهر از روی پلاک خودرو به زبان Cpp

توضیحات: کد درخواست این برنامه  ۱۹۱۵ میباشد.

این برنامه بسیار ساده و روان با استفاده از توابع و switch نوشته شده است. در این برنامه کد دو رقمی پلاک خودرو از کاربر گرفته شده و استان و شهر مورد نظر  نمایش داده می شود.   

این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Borland Cpp   

کامپایلر : Turbo C   

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی ده هزار تومان.