X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
3 بهمن 1390 @ 22:15

برنامه ساده نقاشی

توضیحات : 

برنامه ساده paint.  

سورس این پروژه به زبان C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-095  میباشد.

دانلود رایگان فایل اجرایی Download  

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان

3 بهمن 1390 @ 21:48

پیانوی مجازی به زبان Cpp,C

توضیحات : 

در این برنامه یک پیانوی مجازی با کدنویسی شبیه سازی شده است.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-094  میباشد.

دانلود رایگان فایل اجرایی Download  

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان 

3 بهمن 1390 @ 21:15

بزرگترین زیردنباله صعودی و نزولی یک دنباله

توضیحات : 

این برنامه یک دنباله از اعداد مثبت را از کاربر گرفته و سپس بزرگترین زیر دنباله ی این دنباله را که صعودی و همچنین بزرگترین زیردنباله این دنباله که نزولی باشد را نمایش دهد.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-093  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان 

دانلود رایگان فایل اجرایی Download 

3 بهمن 1390 @ 20:40

ضرب ، جمع ، تفریق ، ترانهاده ، دترمینان و وارون ماتریس n در n

توضیحات : 

در این پروژه دو ماتریس مربعی n در n از کاربر گرفته میشود و اعمال جمع ، تفریق ، ضرب دو ماتریس و ترانهاده ، دترمینان و وارون ماتریس اول  با استفاده از یک منو ایجاد شده است.  

در این برنامه ابتدا ابعاد ماتریس و عناصر آن ها از کاربر گرفته میشود و سپس با استفاده از یک منو امکان انتخاب عملیات روی ماتریس ها در اختیار کاربر قرار می گیرد.

سورس این پروژه با کامپایلرهای turbo c و borland cpp  سازگار است.

سورس این پروژه به زبان ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

کد درخواست این پروژه C&Cpp-092  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان