X
تبلیغات
بازی تراوین
13 بهمن 1389 @ 12:10

جمع و ضرب دو عدد بزرگ با حداکثر صد رقم

توضیحات: 

در این برنامه از آرایه برای جمع و ضرب دو عدد استفاده شده است.

سورس این برنامه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات فارسی  و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این برنامه C&Cpp-018  میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان