X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
15 بهمن 1389 @ 20:51

نرم افزار کد کشورهای جهان

این نرم افزار کد کشورهای جهان را نمایش می دهد. 

  

download country code 

14 بهمن 1389 @ 17:05

تفکیک شماره تلفن از رشته ورودی با تابع strtok

توضیحات :  
در این برنامه شماره کد منطقه و شماره تلفن در بین کاراکترهای پرانتز و خط فاصله بصورت رشته از ورودی گرفته شده و با استفاده از تابع strtok سه رقم کد منطقه و سه رقم قسمت اول شماره تلفن و چهار رقم آخر جدا شده و کد منطقه تبدیل به نوع int و هفت شماره بعدی تبدیل به نوع long int شده و چاپ می گردد.  

با تغییر در سورس برنامه میتوانید تشخیص کاراکترهای دیگری را نیز علاوه بر پرانتز و خط فاصله ، نظیر /  اضافه کنید. 

ورودی برنامه : 

  1234-225(861)  

خروجی برنامه :

three separate numbers is : 861  225  1234 

code of area is : 861 

number is : 2251234 

full number is : 861 2251234 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این بازی C&Cpp-022 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

14 بهمن 1389 @ 17:02

تشخیص رشته متقارن با صف و پشته

توضیحات
در این پروژه یک رشته از ورودی خوانده می شود و در یک صف و یک پشته قرار می گیرد.  

از آنجایی که بازیابی عناصر پشته از آخرین عنصر وارد شده و عناصر صف از اولین عنصر وارد  شده می باشد ، با استفاده از صف و پشته می توان متقارن بودن یک رشته را از مقایسه کاراکتر به کاراکتر عناصر بازیابی شده از صف و پشته تعیین کرد.  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این بازی C&Cpp-013 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

14 بهمن 1389 @ 16:59

یافتن نقطه زین اسبی در ماتریس مربعی

توضیحات
در این پروژه مقادیر یک ماتریس مربعی از ورودی خوانده می شود و در صورت وجود ، نقطه زین اسبی مشخص شده و در خروجی نمایش داده می شود.  

نقطه زین اسبی مختصات عنصری در ماتریس است که در آن سطر کمترین مقدار و در آن ستون بیشترین مقدار را دارد. 

ابعاد ماتریس توسط کاربر مشخص می شود.
 خروجی برنامه :
 

this program find zine asbi point
please Enter m=3
mat [0][0] = 1
mat [0][1] = 2
mat [0][2] = 3
mat [1][0] = 4
mat [1][1] = 5
mat [1][2] = 6
mat [2][0] = 7
mat [2][1] = 8
mat [2][2] = 9
print matrix 

------------------------------
[3] [2] [1]
[6] [5] [4]
[9] [8] [7]
Zin Asbi = 7
------------------------------
Satr = 2
Sotton = 0

 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این بازی C&Cpp-012 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

13 بهمن 1389 @ 12:10

جمع و ضرب دو عدد بزرگ با حداکثر صد رقم

توضیحات: 

در این برنامه از آرایه برای جمع و ضرب دو عدد استفاده شده است.

سورس این برنامه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات فارسی  و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این برنامه C&Cpp-018  میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان   

13 بهمن 1389 @ 11:56

مدیریت انبار - خرید و فروش کالا

توضیحات
در این پروژه با استفاده از ساختمان و توابع ، موجودی یک انبار مدیریت می شود و اعمال زیر انجام می گیرد:
1-    ثبت کالای جدید
2-    حذف کالا
3-    خرید کالا
4-    فروش کالا
5-    موجودی انبار
6-    تغییر مشخصات کالا
7-    خروج

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این پروژه C&Cpp-017 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان  

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

13 بهمن 1389 @ 11:08

درخت دودویی(BST) با پیمایش inorder

توضیحات

در این پروژه یک درخت جستجوی دودویی ( BST ) از مقادیر صحیح تشکیل می شود و آن را به روش inorder  پیمایش می کند. مقداری را دریافت کرده و آن را در درخت جستجو می کند و یا مقداری را گرفته و گره ای با آن محتویات را حذف می کند. برای خاتمه دادن به ورود داده ها مقدار صفر را وارد کنید.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این بازی C&Cpp-019 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

11 بهمن 1389 @ 17:36

بانک اطلاعات دانشجویان با ساختمان و توابع

توضیحات: 

در این پروژه اطلاعات دانشجویان از ورودی گرفته شده و با استفاده از ساختمان و توابع امکان : 

اضافه کردن دانشجوی جدید 

حذف اطلاعات یک دانشجو 

جستجوی دانشجوی ممتاز هر ترم 

جستجوی دانشجویان مشروط با معدل زیر 12

جستجوی دانشجویان ممتاز با نمرات بالای 19 

جستجوی یک دانشجو با شماره دانشجویی 

فراهم گردیده است.  

اطلاعاتی که از دانشجو گرفته میشود عبارتست از: 

نام و نام خانوادگی 

شماره دانشجویی 

شماره ترم جاری 

نمرات دروس ترم جاری

اطلاعات دانشجویان در آرایه ای از ساختمان ذخیره می گردد. 

نمایی از برنامه : 

    student software in cpp program
    Enter a new student
   Delete a student
  Report students with numbers more than 19
    Report students with average less than 12
    Best students in every term

    Search a student by st.no
   Quit

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این بازی C&Cpp-20 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان 

3 بهمن 1389 @ 20:07

سورس بازی مین روب

توضیحات : 

این بازی شامل یک جدول با صد خانه در ده ردیف و ده ستون است.
در ابتدا خانه های جدول با کاراکتر # نمایش داده میشوند و قبل از شروع بازی ، محتوای تعدادی از خانه هایی که پوچ هستند ، نمایش داده میشود. برای تعیین خانه های حاوی بمب و خانه های پوچ نمایش داده شده از تابع تصادفی استفاده میشود. در هر مرحله کاربر یکی از خانه هایی که باکاراکتر #  نمایش داده شده را انتخاب کرده و به محتوای آن با استفاده از وارد کردن عدد متناظر با آن خانه پی میبرد. اگر خانه انتخاب شده حاوی بمب باشد ، با حرف X نمایش داده شده و بازی خاتمه می یابد و اگر خانه مجاور بمب باشد با یک عدد مشخص می گردد که این عدد نشان دهنده تعداد بمب های مجاور این خانه است. به عنوان مثال عدد 2 یعنی آن خانه مجاور دو خانه حاوی بمب می باشد. در غیر این صورت خانه با عدد صفر نشان داده میشود و بازی ادامه پیدا میکند. اگر محتوای تمام خانه هایی که حاوی بمب نیستند توسط کاربر مشخص شود ، بازی پایان یافته و امتیاز کاربر مشخص میگردد که برابر با تعداد خانه های نمایش داده شده است.
  

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این بازی C&Cpp-10 میباشد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان    

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

3 بهمن 1389 @ 20:05

حل معادله درجه دو به زبان Cpp

کد درخواست این پروژه 1850 میباشد.

این برنامه می تواند معادله درجه دو را حل کرده و ریشه های آن را در صورت وجود بیابد.  

این سورس به زبان Cpp  نوشته شده است.

هزینه دریافت سورس این برنامه ده هزار تومان  

 

دانلود رایگان فایل اجرایی :لینک دانلود سورس پروژه :


3 بهمن 1389 @ 20:03

حل مسئله Josephus با لیست حلقوی

توضیحات :
در این پروژه از کلاس و لیست حلقوی استفاده شده است.  

مقدار n و نام سربازان از ورودی گرفته می شود و در یک لیست حلقوی قرار میگیرد.  

برنامه اسامی سربازان را به ترتیبی که از لیست حذف می شوند ، چاپ کرده و سرباز انتخاب شده را نیز مشخص میکند.

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این برنامه C&Cpp-08 میباشد. 

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان 

3 بهمن 1389 @ 20:01

پروژه مدیریت کتابخانه با ساختمان و آرایه

توضیحات :   

در این پروژه مشخصات کتاب وارد شده و در آرایه ای از ساختمان قرار می گیرد. مشخصات
کتاب عبارتست از : نام ، شمار ردیف کتاب ، نام نو یسنده و قیمت کتاب. این برنامه پس از
خواندن ، اطلاعات کتاب را در آرایه قرار میدهد. اضافه کردن کتاب جدید ، امکان حذف کتاب از
آرایه ، جستجوی و نمایش اطلاعات یک کتاب بر اساس شمار کتاب ، نمایش لیست کل کتابهای موجود و تغییر اطلاعات کتاب با استفاده از شماره کتاب ، همچنین امانت دادن کتاب و نمایش لیست کتابهای امانت داده شده از جمله وظایف این برنامه است. 

منوی برنامه : 

Enter a book 

delete a book 

 list the books 

search a book 

edit a book 

barrow book 

list borowed books 

 Quit 

 

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این برنامه  C&Cpp-07   میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  

2 بهمن 1389 @ 21:04

بازی دوز - کاربر با کامپیوتر

 

توضیحات : 

این بازی بصورت کاربر با کامپیوتر طراحی شده است.

سورس این بازی به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات فارسی و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این برنامه C&Cpp-006  میباشد. 

این بازی با کامپایلر توربوسی و در محیط Xp  نوشته شده است.

هزینه ارسال سورس و فایل اجرایی و توضیحات فارسی سورس این بازی ده هزار تومان 

2 بهمن 1389 @ 21:00

برنامه ماشین حساب

 

توضیحات :      

این ماشین حساب با استفاده از توابع ریاضی و اشاره گرها نوشته شده است و دارای امکانات زیر میباشد:
1- محاسبه اعمال ضرب ، جمع ، تفریق ، تقسیم ، توان رسانی ، جذر و مجذور
2- سینوس ، کسینوس ، تانژانت و لگاریتم
3- تبدیل عدد از مبنای ده به مبناهای دو ، هشت و شانزده

دسترسی به امکانات این ماشین حساب با استفاده از چند منو فراهم گردیده است.
سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.

هزینه ارسال سورس این برنامه ده هزار تومان     

کد درخواست این برنامه C&Cpp-005  میباشد.

دانلود رایگان فایل اجرایی Download 

2 بهمن 1389 @ 20:56

دفترچه تلفن با امکان ذخیره در فایل

 

توضیحات : 

این پروژه یک دفترچه تلفن با امکان ثبت و جستجو ، ویرایش ، مرتب سازی و ذخیره اطلاعات در فایل می باشد. 

در این پروژه از ساختمان و لیست پیوندی استفاده شده است.

شرح قابلیت ها:
1- امکان افزودن شماره جدید
2- امکان جستجو بر اساس نام
3- امکان جستجو بر اساس شماره
4- مرتب سازی بر اساس نام یا نام خانوادگی
5- نمایش کل اطلاعات دفترچه تلفن
6- ذخیره سازی اطلاعات در فایل
منوی برنامه : 

  Add new phone
  Search for name
 Search for number
Sort by name
Sort by family
Show all list
Save data
Exit

سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد.  

کد درخواست این پروژه C&Cpp-04  میباشد.

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان   

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

2 بهمن 1389 @ 20:49

پروژه 8 وزیر شطرنج

 

توضیحات :   

کد درخواست این برنامه C&Cpp-002  میباشد.

در این برنامه با استفاده از کلاس و توابع , حالت های مختلف قرار گرفتن 8 وزیر در صفحه شطرنج طوری که همدیگر را تهدید نکنند یعنی از نظر عمودی , افقی و مورب در یک راستا  نباشند , مشخص شده و نمایش داده می شود. 

این برنامه 92 حالت مختلف را نشان می دهد. 

این برنامه با توربوسی کامپایل شده است. 

سورس و فایل اجرایی این برنامه به زبان ++C ارائه میشود. 

هزینه ارسال سورس ، فایل اجرایی ده هزار تومان   

دانلود رایگان فایل اجرایی Download

2 بهمن 1389 @ 20:45

پروژه بازی فکر بکر

 

توضیحات :   

کد درخواست این پروژه C&Cpp-001  میباشد.

این بازی به این شکل انجام میشود که برنامه 5 رنگ از میان 8 رنگ قرمز (R) , نارنجی (O) , زرد (Y) , سبز (G) , آبی (B) , بنفش (P) , سفید (W) و سبز مایل به آبی (A)  در نظر گرفته , سپس کاربر باید این رنگ ها را به ترتیب حدث بزند. برنامه برای هر مهره ای که رنگ آن درست باشد ولی در جای صحیح قرار نگرفته باشد یک مهره سفید و برای هر مهره که رنگ و محل آن درست باشد , یک امتیاز به بازیکن میدهد؛ سپس کاربر 5 رنگ دیگر را حدث می زند و این کار ادامه پیدا میکند تا بازیکن 5 امتیاز بگیرد , یعنی هر 5 رنگ را درست و سر جای خود حدث بزند.   

سورس این بازی به زبان  ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد. 

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان  


دانلود رایگان فایل اجرایی :خرید آنلاین سورس پروژه :


1 بهمن 1389 @ 16:30

کنترل دستی باندهای یک فرودگاه

 

توضیحات : 

کد درخواست این پروژه Airport-20 میباشد.    
این پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C است و شامل منو میباشد.
این فرودگاه دارای بیست باند پرواز میباشد و شامل یک آرایه بیست عنصری از ساختمان است که شماره باند ، وضعیت باند و نام شخص کنترل کننده باند را در بر میگیرد. 
این برنامه یرای تنظیم و رزرو فرود و پرواز هواپیماها در این فرودگاه طراحی شده است.

تمام عملیات توسط سه منوی زیر انجام میگیرد.   

Exit flying
Enter flying
Choice 1-2


Display number of free band for Enter fly
Display free band numbers for Enrter fly
 Displat full band numbers for Enter fly
 Allocate band for Enter fly
 Free band for Enter fly
Flying Type
 Exit
Choice 1-7


Display number of free band for Exit fly
Display free band numbers for Exit fly
 Displat full band numbers for Exit fly
 Allocate band for Exit fly
 Free band for Exit fly
 Flying Type
 Exit
Choice 1-7


دانلود رایگان فایل اجرایی Download
سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد. 
هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان


1 بهمن 1389 @ 16:09

درخت BST با پیمایش preorder

توضیحات :   

کد درخواست این پروژه C&Cpp-15  میباشد.
در این پروژه یک درخت جستجوی دودویی ( BST ) از مقادیر صحیح تشکیل می شود و آن را به روش preorder  پیمایش می کند. مقداری را دریافت کرده و آن را در درخت جستجو می کند. برای خاتمه دادن به ورود داده ها مقدار صفر را وارد کنید. منوی برنامه :  


Bst Tree with preorder 
----------------------------
Enter a Number in tree
search a number in tree
print information on screen
Quit from program
----------------------------
Enter your select 1-4


سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.
هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان

1 بهمن 1389 @ 15:58

شبیه سازی حرکت اسب در صفحه شطرنج

توضیحات : 
کد درخواست این پروژه  C&Cpp-16  میباشد.
یکی از جالب ترین مساله هایی که در برنامه نویسی Cpp , C  مطرح میشه مساله Knight-tour است که در آن مهره اسب شطرنج باید حرکت خود را از یک نقطه درون صفحه شطرنج شروع کرده با گذشتن از تمام خانه ها فقط  و فقط یک بار 64 خانه را طی کند.  
در ابتدا ، برنامه حل مسأله -  مختصات های درست – را محاسبه کرده و نمایش می دهد و سپس اختیار انتخاب مختصات شروع حرکت را به کاربر می دهد. تنها در صورتی تمام خانه ها پیموده می شود که حرکت از نقاط خاصی شروع شود و این نقاط همان مختصاتی است که برنامه در ابتدا نشان میدهد.
سورس این پروژه به زبان ++C  همراه با توضیحات فارسی و فایل اجرایی ارائه می گردد.
هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان
    
دانلود رایگان فایل اجرایی   Download   
1 بهمن 1389 @ 15:55

شبیه سازی مسابقه لاکپشت و خرگوش

توضیحات :  کد درخواست این پروژه ۱۹۹۹ میباشد.
این پروژه مسابقه معروف لاکپشت و خرگوش را شبیه سازی می کند. مسابقه از خانه شماره یک شروع شده و هر خانه نماینده یک محل در مسیر مسابقه است. خط پایان در خانه شماره هفتاد است و هر شرکت کننده که زودتر به خانه هفتاد برسد یا از آن عبور کند، برنده است. مسیر مسابقه دارای نشیب و فراز است و یک ثانیه شمار شبیه سازی شده و در هر ثانیه برنامه محل دو شرکت کننده را بر اساس قوانین زیر تنظیم میکند. برنامه در هر ثانیه یک عدد تصادفی را تولید می کند.
اگر عدد تولید شده بین یک تا پنج باشد ، لاکپشت سه خانه به جلو حرکت می کند ، اگر شش یا هفت باشد شش خانه به عقب برمیگردد و اگر هشت ، نه یا ده باشد یک خانه به جلو میرود.
برای خرگوش اگر عدد یک یا دو باشد ، به معنای خواب خرگوشی است و خرگوش یک دوره بی حرکت می ماند. اگر سه یا چهار باشد ، نه خانه به جلو میرود. اگر پنج باشد دوازده خانه برمیگردد. اگر شش ، هفت یا هشت باشد یک خانه به جلو میرود و اگر نه یا ده باشد سه خانه به عقب برمیگردد.
حرف T نشانه مکان لاکپشت و حرف H  نشانه مکان خرگوش است. اگر یکی از شرکت کننده ها یا هردو با هم برنده شوند ، برنامه پیام مناسبی چاپ میکند.      

این سورس در محیط ویندوز xp و به زبان Cpp نوشته شده است.  

کامپایلر : Turbo C    


توضیحات فارسی کدهای پروژه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است.


هزینه ارسال سورس این برنامه به همراه فایل اجرایی و توضیحات فارسی پانزده هزار تومان 

دانلود رایگان فایل اجرایی Download