X
تبلیغات
رایتل
1 بهمن 1389 @ 16:30

کنترل دستی باندهای یک فرودگاه

 

توضیحات : 

کد درخواست این پروژه Airport-20 میباشد.    
این پروژه کنترل دستی بیست باند فرودگاه درس برنامه نویسی C است و شامل منو میباشد.
این فرودگاه دارای بیست باند پرواز میباشد و شامل یک آرایه بیست عنصری از ساختمان است که شماره باند ، وضعیت باند و نام شخص کنترل کننده باند را در بر میگیرد. 
این برنامه یرای تنظیم و رزرو فرود و پرواز هواپیماها در این فرودگاه طراحی شده است.

تمام عملیات توسط سه منوی زیر انجام میگیرد.   

Exit flying
Enter flying
Choice 1-2


Display number of free band for Enter fly
Display free band numbers for Enrter fly
 Displat full band numbers for Enter fly
 Allocate band for Enter fly
 Free band for Enter fly
Flying Type
 Exit
Choice 1-7


Display number of free band for Exit fly
Display free band numbers for Exit fly
 Displat full band numbers for Exit fly
 Allocate band for Exit fly
 Free band for Exit fly
 Flying Type
 Exit
Choice 1-7


دانلود رایگان فایل اجرایی Download
سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با توضیحات و فایل اجرایی ارائه می گردد. 
هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان


1 بهمن 1389 @ 16:09

درخت BST با پیمایش preorder

توضیحات :   

کد درخواست این پروژه C&Cpp-15  میباشد.
در این پروژه یک درخت جستجوی دودویی ( BST ) از مقادیر صحیح تشکیل می شود و آن را به روش preorder  پیمایش می کند. مقداری را دریافت کرده و آن را در درخت جستجو می کند. برای خاتمه دادن به ورود داده ها مقدار صفر را وارد کنید. منوی برنامه :  


Bst Tree with preorder 
----------------------------
Enter a Number in tree
search a number in tree
print information on screen
Quit from program
----------------------------
Enter your select 1-4


سورس این پروژه به زبان C و یا ++C  همراه با فایل اجرایی ارائه می گردد.
هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان

1 بهمن 1389 @ 15:58

شبیه سازی حرکت اسب در صفحه شطرنج

توضیحات : 
کد درخواست این پروژه  C&Cpp-16  میباشد.
یکی از جالب ترین مساله هایی که در برنامه نویسی Cpp , C  مطرح میشه مساله Knight-tour است که در آن مهره اسب شطرنج باید حرکت خود را از یک نقطه درون صفحه شطرنج شروع کرده با گذشتن از تمام خانه ها فقط  و فقط یک بار 64 خانه را طی کند.  
در ابتدا ، برنامه حل مسأله -  مختصات های درست – را محاسبه کرده و نمایش می دهد و سپس اختیار انتخاب مختصات شروع حرکت را به کاربر می دهد. تنها در صورتی تمام خانه ها پیموده می شود که حرکت از نقاط خاصی شروع شود و این نقاط همان مختصاتی است که برنامه در ابتدا نشان میدهد.
سورس این پروژه به زبان ++C  همراه با توضیحات فارسی و فایل اجرایی ارائه می گردد.
هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان
    
دانلود رایگان فایل اجرایی   Download   
1 بهمن 1389 @ 15:55

شبیه سازی مسابقه لاکپشت و خرگوش

توضیحات :  کد درخواست این پروژه ۱۹۹۹ میباشد.
این پروژه مسابقه معروف لاکپشت و خرگوش را شبیه سازی می کند. مسابقه از خانه شماره یک شروع شده و هر خانه نماینده یک محل در مسیر مسابقه است. خط پایان در خانه شماره هفتاد است و هر شرکت کننده که زودتر به خانه هفتاد برسد یا از آن عبور کند، برنده است. مسیر مسابقه دارای نشیب و فراز است و یک ثانیه شمار شبیه سازی شده و در هر ثانیه برنامه محل دو شرکت کننده را بر اساس قوانین زیر تنظیم میکند. برنامه در هر ثانیه یک عدد تصادفی را تولید می کند.
اگر عدد تولید شده بین یک تا پنج باشد ، لاکپشت سه خانه به جلو حرکت می کند ، اگر شش یا هفت باشد شش خانه به عقب برمیگردد و اگر هشت ، نه یا ده باشد یک خانه به جلو میرود.
برای خرگوش اگر عدد یک یا دو باشد ، به معنای خواب خرگوشی است و خرگوش یک دوره بی حرکت می ماند. اگر سه یا چهار باشد ، نه خانه به جلو میرود. اگر پنج باشد دوازده خانه برمیگردد. اگر شش ، هفت یا هشت باشد یک خانه به جلو میرود و اگر نه یا ده باشد سه خانه به عقب برمیگردد.
حرف T نشانه مکان لاکپشت و حرف H  نشانه مکان خرگوش است. اگر یکی از شرکت کننده ها یا هردو با هم برنده شوند ، برنامه پیام مناسبی چاپ میکند.      

این سورس در محیط ویندوز xp و به زبان Cpp نوشته شده است.  

کامپایلر : Turbo C    


توضیحات فارسی کدهای پروژه در قالب یک فایل pdf ارائه شده است.


هزینه ارسال سورس این برنامه به همراه فایل اجرایی و توضیحات فارسی پانزده هزار تومان 

دانلود رایگان فایل اجرایی Download  


2 دی 1389 @ 16:18

بانک اطلاعات دانشجویان با لیست پیوندی و فایل

 توضیحات :  کد درخواست برنامه  ۲۰۰۰ میباشد.  

این پروژه بانک اطلاعات دانشجویان با امکان ثبت و جستجو ، ویرایش ، حذف ، مرتب سازی و ذخیره اطلاعات در فایل میباشد.

در این پروژه از ساختمان و لیست پیوندی و فایل استفاده شده است.

اطلاعات ذخیره شده در این فایل عبارتست از : نام ، نام خانوادگی و شماره دانشجویی

شرح قابلیت ها:
1- امکان افزودن دانشجوی جدید
2- امکان جستجو بر اساس نام
3- امکان جستجو بر اساس شماره دانشجویی
4- مرتب سازی بر اساس نام یا نام خانوادگی
5- نمایش اطلاعات کل دانشجویان
6- ذخیره سازی اطلاعات در فایل 

در ضمن در منوهای داخلی برنامه امکان حذف و ویرایش نیز قرار داده شده است.
منوی برنامه :

Add new student 

Search for name
Search for st.no

Sort by name
Sort by family
Show all list
Save data
Exit


این سورس به زبان Cpp نوشته شده است. 

کامپایلر : Visual Studio 2010   

کامپایلر : Turbo C   

دانلود رایگان فایل اجرایی :

هزینه ارسال سورس این پروژه ده هزار تومان